TENT A blok A4 Obrenovac

Potpisali smo ugovor sa nemačkom firmom BABCOCK BORSIG STEINMÜLLER GMBH čime smo postali njihovi stalni poslovni partner. Prethodno smo obavili 3D lasersko skeniranje objakta “kotao A4”, nivo 0-49.3m u TENT-u A. Skeniranje je izvršeno sa instrumentom Leica P20.

3D lasersko skeniranje

3D laser scanning

3D lasersko skeniranje

3D laser scanning

3D lasersko skeniranje