Geografski informacioni sistemi (GIS) predstavlja sistem za integrisanje čuvanje, analizu, deljenje, upravljanje i prezentaciju prostornih podataka. Uz sve prostorne podatke povezuju se i relevantni neprostorni podaci u vidu tabela (baze podataka) koji omogućavaju korisnicima da postavljaju interaktivne upite kako bi se dobile potrebne informacije, vršila analiza ili modifikacija postojećih podataka.

Produkt GISa se može koristiti za razna naučna istraživanje, upravljanje resursima, upravljanje imovinom, planiranje razvoja, prostorno planiranje, razne tematske karte, inventarizacija.

U opštem smislu, GIS je informacioni sistem koji uvezuje, smešta, uređuje, analizira i prikazuje geografske informacije. GIS aplikacije su alati koji dozvoljavaju Geourb group d.o.o. da pravi interaktivne upite (korisnička traženja), da analizira prostorne podatke, uređuje podatke, karte, i da predstavlja rezultate svih tih operacija za klijente.

Pogledajte sve vesti vezane za GIS