Opšti cilj komasacije je poboljšanje podele zemlje i raspolaganja nekretninama. Komasacija ima za cilj preraspodelu vlasništva i ukrupnjavanje zemljišnih parcela u cilju boljeg raspolaganja zemljištem. Komasacijom se olakšava postupak otkupa zemljišta za razvojne i investicione svrhe ili za bilo koji vid budućeg razvoja. Pružamo kompletnu podršku sa dokumentacijom, procenu ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog aspekta kao i nagodbu sa vlasnicima nekretnina.

Komasacijom se takođe vrši grupisanje razbacanog poseda istog domaćinstva ili vlasnika po važecim državnim zakonima.

Specifične potrebe i zahteve rado prihvatamo, kao izazov, i nalazimo rešenja koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata.

Pogledajte sve vesti vezane za Komasaciju