4 načina na koji GEOURB Group poveća preciznost geodetskog merenja

Geodetsko merenje podrazumeva merenja koji uključuju snimanje i merenje zemljišnog tla i objekata na njemu. Ovo je veoma složen proces koji zahteva profesionalizam i veliku pažnju geodeta i inženjera. Od izbora i načina na koje će geodetsko merenje biti izvršeno zavisi tačnost i na kraju krajeva kvalitet radova.

Postoje neka osnovna pravila kojih geometri treba da se pridržavaju i da znaju, i ovakva vrsta znanja, greške svodi na minimumi a takođe se dobija bolji kvalitet i veća preciznost snimljenih podataka.

GEOURB Group koristi četiri načina koji garantuju tačnost i preciznost snimljenih podataka:

1. Provera i kalibriranje opreme za snimanje.

Svi geodetski instrumenti su kompleksni elektro-optički instrumenti. Treba ih održavati u savršenom radnom stanju i redovno servisirati kalibrisati na godišnjem nivou ili češće ako je potrebno. Njihovo održavanje je kompleksnije od održavanja običnih lasera. Posebno održavanje zahteva 3D laserski skener. Najčešće sami proizvođači obezbeđuju redovne servise koji se vrše u „kalibracionim komorama“. Testiranje traje 5-10 dana, posle toga je 3D laserski skener potpuno spreman za upotrebu.

2. Pre svakog geodetskog merenja GEOURB Group napravi detaljan plan rada.

Proučavamo dobro svu raspoloživu dokumentaciju, planove, skice i sve raspoložive podatke. Shodno zahtevima investitora (tačnost , detaljnost i rok za izvrsenje) , dostavljenoj postojećoj dokumentaciji i obilaskom predmetnog terena pravi se najbolji mogući odabir opreme i metode snimanja. Pažljivim planiranjem projekat završavamo na vreme uz garantovani kvalitet.

lasersko merenje urbanizam

3. Postavljamo opremu tako da omogućuje preciznije merenje.

Oprema za snimanje mora biti postavljena tako da se geodetsko merenje izvrši sa velikom preciznošću. Cilj GEOURB Group i cele naše ekipe profesionalaca jeste da sa što kraćim vremenom rada i snimanja dobijemo što veću preciznost. Greške u našem timu nisu dozvoljene.

4. Prenos i skladištenje podataka

Sve vrste instrumenata koje GEOURB Group poseduje za geodetsko merenje imaju sposobnost da podatke skladište automatski, bez potrebe da oni budu obrađivani od strane operatera. Čak i najjednostavniji elektro-optički instrumenti imaju mogućnost povezivanja sa računarom ili tabletom. Takva vrsta skladištenja podataka mnogo je efikasnija od ljudskog operatera.

GEOURB Group ima stručne i licencirane geometre kao i najnovije instrumente za 3D laserko skeniranje zemljišta, tako da vam garantujemo najbolje rezultate, a zadovoljićemo i potrebe najzahtevnijih klijenata. Precizno i detaljno geodetsko merenje je najbolja polazna tačka, koja garantuje dobar rezultat i uspešan projekat.