Komasacija zemljišta se ponekad pogrešno tumači kao jednostavna preraspodela zemljišta. U stvarnosti, komasacija zemljišta povezana je sa širim socijalnim i ekonomskim reformama iz vremena svojih najranijih primena u zapadnoj Evropi. Prve komasacije zemljišta inicirane u Danskoj 1750-ih bile su deo duboke socijalne reforme, koja je rezultirala poboljšanjem poljoprivredne produktivnosti. Komasacija zemljišta predstavlja skup mera iz oblasti prostornog planiranja, poljoprivrede, tehnike, prava i ekonomije koje državni organi sprovode na zemljištu u ruralnim područijima zarad poboljšanja uslova života i eksploatacije poljoprivrednog zemljišta, kao i sveukupnog razvoja ruralnih područija. U ovom blogu ćemo pokušati da vam približimo razloge zbog kojih se vrši komasacija zemljišta kao i njene osnovne ciljeve.

Komasacija zemljišta i ruralni razvoj

Komasacija zemljišta se uvek smatrala instrumentom ruralnog razvoja. Rani koncept ruralnog razvoja bio je skoro isti kao i razvoj poljoprivrede zbog njene dominantne uloge u ruralnim područijima u to doba. Poboljšanje agrarne strukture smatrano je glavnim pokretačem razvoja ruralnih područija - ono što je dobro za poljoprivrednike bilo je dobro za ruralna područija.

Komasacija zemljišta

Cilj komasacije zemljišta

Osnovni cilj komasacije zemljišta je povećanje neto prihoda od poljoprivrednog zemljišta povećanjem obima proizvodnje i smanjenjem troškova. Bitno je naglasiti da koncept ruralnog razvoja danas ne obuhvata samo poljoprivredu, već se odnosi i na šumarstvo, kao i na povećanu svest o zaštiti životne sredine. Grupisanje poljoprivrednog zemljišta se vrši kako bi se unapredila proizvodnja i uslovi rada, ali i omogućilo trajno obezbeđenje prirodnih potencijala, koji predstavljaju osnov egzistencije društva.

Komasacija

Komasacija zemljišta u Srbiji

Komasacija zemljišta u Srbiji je regulisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, na osnovu kog se vrši grusanje poljoprivrednog zemljišta, određuje se tok komasacije i reguliše se pravna strana učesnika komasacije. U Srbiji se vrši nova podela atara, pri čemu se usitnjeno zemljište grupiše kako bi se formirale ekonomski povoljnije parcele. Komasacija zemljišta može podrazumevati i uređenje puteva, saobraćajnica i drugih zajedničkih objekata, koji su dodirna tačka komasacije. Danas je fokus komasacije preusmeren sa pukog restrukturianja poljoprivrede na efikasnije višestruko korišćenje ruralnog prostora, pri čemu je neophodno balasniranje poljoprivrede, pejzaža, očuvanja prirode, saobraćajnica.

Komasacija zemljista u Srbiji

Komasacija zemljišta i očuvanje životne sredine

Očuvanje životne sredine ima sve veći prioritet kada je u pitanju komasacija zemljišta. Danas se putevi izgrađuju u skladu sa principima zaštite životne sredine, dok vode sve više imaju svoje zaštitne zone. Komasacija zemljišta danas podrazumeva i zaštitu močvara, ali i posebna prilagođavanja korišćenja zemljišta koje je ugroženo čestim poplavama i erozijom zemljišta.

Komasacija močvarnih područja

Komasacija zemljišta u sebi sadrži i jedan društveni cilj. Obzirom da sela odumiru, komasacija uključuje i aktivnosti obnove sela, koji podrazumevaju poboljšanje uslova života i rada.

Geourb Group u svojoj širokoj sferi poslovanja nudi i usluge komasacije zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Naš tim inženjera i stručnjaka će vam pomoći da efikasnije i ekonomičnije upravljate svojim zemljištem.