South stream - Južni tok

GEOURB Group je snimio kompletnu topografsku podlogu za projektovanje za trasu "Južni tok" kroz Srbiju u dužini 416km, kao i odvajanje za Hravtsku u dužini od 50km i za BiH (Republika Srpska) 104km. Širina pojasa snimanja je 200m.

geodezija

geometar

geometar

geometar

geometar

geodezija

geometar

geometar

geometar

geometar

geometar

geodezija

geometar

geometar

geometar

geometar

geometar

geodezija

south stream